Про РадуСпівпраця
Опитування

Міжрегіональне і міжнародне співробітництво


            Донецька обласна рада здійснює активну діяльність із розширення міжрегіональних і міжнародних зв’язків.

            Пріоритетними напрямками цієї діяльності є:

- встановлення контактів Донецької області з іншими регіонами України і країнми ближнього і дальнього зарубіжжя в межах міжрегіонального, транскордонного й прикордонного співробітництва у сферах зовнішньої торгівлі, інвестиційної діяльності, в гуманітарній сфері.

- співробітництво з українськими і міжнародними фондами, організаціями з метою залучення коштів для реалізації інвестиційних проектів і соціальних програм на території області.

- вивчення досвіду роботи регіонів України, інших країн у сфері реформування місцевого самоврядування і виконавчої влади, адміністративно-територіального устрою та публічних послуг.

            На сьогоднішній день чинними є близько 40 угод і договорів про міжрегіональне і міжнародне партнерство, підписаних з представницькими органами України, в тому числі з Автономною Республікою Крим, Вінницькою, Волинською, Дніпропетровською, Івано-Франківською, Кіровоградською, Луганською, Львівською, Полтавською, Тернопільською, Харківською, Херсонською областями, окремими регіонами зарубіжних країн – Ростовськими Законодавчими Зборами Російської Федерації, Великопольським і Люблинським воеводствами Республіки Польща.

            Крім того, обласною радою підписані договори про співробітництво з доброчинними фондами «Розвиток України» і «Міжнародний альянс по ВІЛ/СНІД в Україні», міжнародним фондом «Відродження», Програмою Розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», Державним фондом сприяння місцевому самоврядуванню України.

            В рамках співробітництва з Державним фондом сприяння місцевому самоврядуванню України територіальні громади Донецької області беруть участь у Всеукраїнському конкурсі проектів і програм розвитку місцевого самоврядування. Обласна рада спільно з фондом щороку проводить інформаційно-методичні семінари з підготовки проектів і програм для участі у цьому конкурсі.

            За час існування конкурсу від області переможцями стали більш ніж 55 проектів, з яких один розроблений обласною радою («Створення бізнес-інкубатору регіонального рівня»).

            З метою залучення позабюджетних коштів обласна рада співпрацює з Фондом цільових екологічних (зелених) інвестицій в рамках Кіотського протоколу. На сьогодні в області реалізуються 62 проекти, спрямовані на проведення робіт із теплової санації будівель закладів соціально-культурної сфери. Зазначені заходи дозволять запровадити енергозберігаючі технології і модернізувати систему теплопостачання на об’єктах соціальної інфраструктури.

            Донецька обласна рада є членом Всеукраїнської асоціації обласних і районних рад, Української асоціації місцевих і регіональних влад, Національного конгресу місцевого самоврядування.

            В рамках діяльності названих організацій, а також ставши ініціатором створення і активним членом Асоціації органів місцевого самоврядування Донецької області, обласна рада бере безпосередню участь у розробці пропозицій до законів і законопроектів, спрямованих на формування регіональної політики, удосконалення територіальної організації влади, укріплення місцевої демократії, підтримку територіальних громад і реформування місцевого самоврядування.

            З метою обміну досвідом і вирішення спільних завдань неодноразово здійснювалися візити делегацій Донецької області до Вінницької, Волинської, Дніпропетровської областей, а обласну раду відвідали представники Волинської, Кіровоградської, Луганської, Полтавської, Тернопільської і Харківської областей.

            Серед зарубіжних країн найбільш динамічно розвивається співробітництво з Республікою Польща. Встановлено контакти з Великопольським і Люблінським воєводствами, регулярно здійснюються візити представників Донецької області і обласної ради до Польщі, неодноразово обласна рада приймала делегації польських партнерів для проведення спільних заходів.

            Метою цього співробітництва є ознайомлення з принципами і механізмом функціонування систем місцевого самоврядування двох країн, обмін думками про шляхи розвитку територіального управління в Україні і розподіл завдань та повноважень між центральними і регіональними органами влади.

            У ході спільної праці складено польсько-український словник базових понять регіонального розвитку і територіальної адміністрації, що дозволить польським і українським спеціалістам використовувати один понятійний апарат при вивченні польського досвіду реформування місцевого самоврядування і розвитку територій.

            Позитивним став досвід співпраці з Фондом Менеджерських Ініціатив (Польща), результатом якої став спільний проект із впровадження пілотної системи громадських консультацій «Активна громада».

            Проект передбачає застосування механізму безпосередньої участі громади в прийнятті рішень органами місцевого самоврядування, що дає можливість вивчити думку жителів із проблемних питань і визначити пріоритетні напрямки розвитку конкретної території. Зазначена система як експеримент впроваджена в Артемівському, Амвросіївському і Красноармійському районних радах Донецької області.

 

            За останні роки обласна рада встановила контакти з багатьма країнами Європи, у тому числі з Австрією, Бельгією, Великобританією, Італією, Німеччиною, Росією, Румунією, Фінляндією, Францією, Хорватією, Чехією, Швейцарією, Швецією, а також США.

 

            З 2012 року обласна рада бере участь у програмі Ради Європи «Посилення інституціональної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні», спрямованої на підвищення ефективності управління фінансами, якості адміністративних послуг і удосконалення стандартів публічної етики. На сьогодні в рамках цієї програми розробляється проект Правил етичної поведінки посадових осіб виконавчого апарату Донецької обласної ради.

 

            Донецька область є членом Асамблеї Європейських Регіонів, метою якої є сприяння процесам регіоналізації в Європі, міжрегіональному співробітництву і посиленню ролі регіонів.

            Активна участь у діяльності Асамблеї дозволила обласній раді заявити про себе як про рівноправного партнера серед європейських регіонів. Зокрема, інформація про Студентський парламент при Донецькій обласній раді, презентована на засіданні робочої групи АЄР у 2013 році, увійде до політичного звіту про участь молоді в демократичному житті на регіональному рівні як приклад залучення студентства до суспільного і політичного життя регіону та інструмент виховання молодих людей з активною життєвою позицією.      Дата оновлення інформації: 10.02.2014 р.