Про РадуПлан роботи ради

Звіт

про виконання плану роботи Донецької обласної ради та її виконавчого апарату

за 2016 рік

 

Основними напрямками діяльності виконавчого апарату Донецкої обласної ради є організаційне, правове, інформаційне, аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, його органів та депутатів, а також здійснення взаємодії з місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами.

Станом на 01 січня 2017 року штатна чисельність виконавчого апарату складає 65 осіб, фактична чисельність - 24 особи, в тому числі працює 18 осіб, 5 знаходяться у відпустці по догляду за дитиною, 1- у відпустці по АТО.

 

Робота з депутатами

 

Впродовж 2016 року проводилась работа з депутатським корпусом обласної ради. Уточнювалось місцезнаходження депутатів, їх місце роботи та графік прийму виборців, робота, яку здійснювали в окрузі.

Оновлено графік проведення прийому виборців депутатами областної ради на 2016 рік.

19 травня 2016 року проведено День депутата, на якому були розглянуті питання про діяльність обласної ради, про організацію роботи депутатів обласної ради в період проведення антитерористичної операції, заслухано інформацію начальника Головного управління МНС в Донецькій області, депутата обласної ради Ільченка М.В. про особливості здійснення державного нагляду у сфері пожежної техногенної безпеки та цивільного захисту в період і на території проведення антитерористичної операції. Також депутати були поінформовані про нове в законодавстві України.

За підсумками відсутнім депутатам обласної ради направлено звернення про здійснення депутатської діяльності в округах і за місцем їх фактичного проживання (вих. від 17.06.2016 № 0181-27, від 17.06.2016 № 0182-27).

 

Депутати обласної ради працювали в режимі засідань робочих груп постійних комісій з метою сприяння у вирішенні актуальних питань життєдіяльності громадян.

Так, 30 березня 2016 року проведено засідання робочої групи постійної комісії обласної ради з питань соціальної політики та охорони здоров'я, на якому було розглянуто рішення Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції і людей з інвалідністю від 9 грудня 2015 року щодо забезпечення рівного доступу людей з інвалідністю до правосуддя.

За підсумками засідання на адресу департаменту праці та соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації було направлено звернення з питання діяльності та стан фінансування у 2016 році інтернатних установ системи праці та соціального захисту населення і центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів в області (вих. від 30.03.2016 № 0069-42) та про хід реалізації і фінансування в 2016 році з державного та обласного бюджетів програм щодо соціального захисту населення й про проблемні питання внутрішньо переміщених осіб (вих. від 30.03.2016 № 0070-42).

 

В рамках підготовки пропозицій до парламентських слухань на тему «Стан дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, а також громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України і тимчасово неконтрольованій території в зоні проведення антитерористичної операції», проведення яких було ініційовано Комітетом Верховної Ради України з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин представниками виконавчого апарату за участю депутата обласної ради Прохорова В.Т. були проведені зустрічі з внутрішньо переміщеними особами, що проживають в м. Святогорську (15.01.2016, 19.01.2016) та з співробітниками Слов'янського міського центру зайнятості з питань працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (21.01.2016).

У парламентських слуханнях, які відбулися 17 лютого 2016 року, брав участь депутат обласної ради Третьяков С.В.

Пропозиції щодо законодавчого врегулювання проблемних питань внутрішньо переміщених осіб були направлені в профільний комітет Верховної Ради України для врахування при підготовці рекомендацій слухань (вих. від 15.02.2016 № 2к22-054).

Також з метою приведення постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014       № 509 у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав та свобод внутрішньо переміщених осіб» було підготовлено та направлено звернення Прем'єр-міністру України (вих. від 30.05.2016             № 0111-24).

 

20 липня 2016 року було проведено засідання робочої групи постійної комісії обласної ради з питань екології та природних ресурсів, на якому були розглянуті питання виконання Програми розвитку регіональних ландшафтних парків Донецької області на період до 2015 року та 1-е півріччя 2016 року, про ліквідацію регіональних ландшафтних парків «Меотида», «Донецький кряж», «Зуєвський».

За підсумками засідання підготовлено та направлено звернення постійної комісії обласної ради з питань екології та природних ресурсів до департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації з питання реалізації заходів з ліквідації регіональних ландшафтних парків (вих. від 01.08.2016 № 0222-41).

 

В рамках підготовки до парламентських слухань на тему «Ціннісні орієнтації сучасної української молоді», які відбулися 02 листопада 2016 року в Верховній Раді України, 13 жовтня 2016 року проведено засідання депутатської робочої групи з обговорення та підготовки пропозицій по темі слухань.

Пропозиції до рекомендацій парламентських слухань на тему «Ціннісні орієнтації сучасної української молоді» були спрямовані до Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму (вих. від 13.10.2016 № 22к22-0281). У слуханнях брав участь депутат обласної ради, секретар постійної комісії з питань молодіжної політики, фізичної культури та спорту Пащенко Ю.С.

 

10 листопада 2016 року в рамках підготовки пропозицій до рекомендацій парламентських слухань на тему «Про стан та проблеми фінансування науки і освіти в Україні» депутатами обласної ради спільно з працівниками виконавчого апарату, з урахуванням пропозицій міських і районних рад, були проаналізовані матеріали про стан і проблемні питання фінансування в сфері освіти в Донецькій області. Пропозиції до рекомендацій парламентських слухань були направлені до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (вих. від 16.11.2016 № к1-0389).

 

Також з метою підготовки до парламентських слухань на тему: «Регулювання обороту земель сільськогосподарського призначення: пошук української моделі», які проводилися 21 грудня 2016 року, депутатами обласної ради за участю співробітників виконавчого апарату, з урахуванням звернень міських та районних рад області підготовлені пропозиції по тематиці слухань, які спрямовані до Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин (вих. від 16.12.2016 № 1к1-0445).

 

Протягом року співробітниками виконавчого апарату була надана консультаційна і практична допомога депутатам та постійним комісіям обласної ради в підготовці листів та депутатських звернень до профільних департаментів та управлінь облдержадміністрації:

- Прохорову В.Т. до Донецького обласного центру зайнятості з питання працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та до департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації з проблемних питань внутрішньо переміщених осіб, які потребують законодавчого врегулювання (вих. від 20.01.2016 № 0011-26, від 20.01.2016       № 001-27);

- Борковец А.О. до департаменту науки та освіти облдержадміністрації про реалізацію в 2015 році регіональної програми «Освіта Донеччини 2012 - 2016», затвердженої рішенням обласної ради від 29.03.2012 № 6/10-253 (вих. від 28.03.2016               № 0068-27);

- Артеменку В.І. до Головного управління Держземагентства у Донецькій області та до департаменту розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу облдержадміністрації про проблемні питання використання земель сільськогосподарського призначення (вих. від 01.04.2016 № 24);

- постійній комісії з питань комунальної власності - до департаменту економіки з питань реалізації повноважень обласної ради по управлінню майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що знаходиться в управлінні обласної ради (вих. від 29.05.2016 № 0093-48);

- Назаренко Н.В. до департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації про хід виконання в 2015 та першому півріччі 2016 року Програми розвитку регіональних ландшафтних парків Донецької області на період до 2015 року та прогноз до 2020 року (вих. від 13.06.2016 № 0172-27);

- постійній комісії з питань соціальної політики та охорони здоров'я - до департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації з питання реалізації заходів Програми економічного та соціального розвитку Донецької області на 2016 рік, державних та регіональних програм у сфері охорони здоров'я (вих. від 16.06.2016 № 0173-42), до Донецького обласного центру зайнятості про виконання у 1 півріччі 2016 року Програми зайнятості населення Донецької області на період до 2017 року (вих. від 16.06.2016                  № 0174-42), до департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації про виконання Регіональної програми інтеграції, соціальної адаптації та захисту внутрішньо переміщених осіб на 2015 - 2016 роки» (вих. від 25.05.2016 № 0107-42, від 16.12.2016                № 0317-42);

- Розумняку В.А. – до управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації - про хід реалізації в 2015 та у першому півріччі 2016 року Регіональної цільової програми розвитку фізичної культури та спорту у Донецькій області на 2012 - 2016 роки», затвердженої рішенням обласної ради від 26 січня 2012 № 6/15-348 (вих. від 29.06.2016 № 0184-27), до управління з питань сім'ї та молоді обласної державної адміністрації - про хід реалізації в 2015 та у першому півріччі 2016 року Регіональної комплексної програми «Молодь та сім'я Донеччини», затвердженої рішенням обласної ради від 30.05.2013 № 6/21-510 (вих. від 29.06.2016 № 0185-27), до Служби у справах дітей обласної державної адміністрації про хід виконання рішення обласної ради від 04.07.2013 № 6/22-537 «Регіональна програма «Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013 - 2017 роки» (вих. від 16.12.2016               № 0319-27);

- Третьякову С.В. – до департаменту розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу облдержадміністрації з питання регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення у Донецькій області (вих. від 10.11.2016             № 0290-27).

- Роганову О.П. – до департаменту житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації з питання відновлення житла, зруйнованого під час проведення АТО (вих. від 26.12.2016 № 0328-27).

Інформація, що надійшла у відповідь на звернення, була використана для підготовки пропозицій до проектів законів та інших нормативно-правових актів України, інформування депутатів обласної ради про ситуацію у галузях.

 

Систематично проводилася робота з інформування депутатів обласної ради про нове в законодавстві України, про парламентські та комітетські слухання, про хід добровільного об'єднання територіальних громад у Донецькій області та з інших питань.

 

Депутати обласної ради, співробітники виконавчого апарату обласної ради брали участь у наступних заходах:

 

- у засіданні обласної координаційної ради Проекту ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду III» (09.03.2016, м. Краматорськ), на якому було розглянуто хід реалізації проектів ЄС ПРООН в Донецькій області в Олександрівському та Красноармійському районах та м. Бахмуті, затверджений План заходів щодо реалізації в 2016 році Угоди про партнерство між ПРООН, Донецькою обласною радою та облдержадміністрацією на 2014 - 2017 роки. За результатами засідання були внесені зміни до складу обласного координаційного комітету Проекту ООН (розпорядження голови обласної ради від 19.04.2016 № 22р);

- в обговоренні проекту Стратегії розвитку Донецької області до 2020 рік - 21.04.2016 у м. Маріуполі брали участь співробітники управлінь виконавчого апарату, 22.04.2016 у       м. Бахмуті брав участь депутат обласної ради Дадашов О.С.;

 - у засіданні експертного круглого столу на тему «Удосконалення законодавства про реабілітацію жертв політичних репресій. Проблеми та перспективи», проведеному Комітетом Верховної Ради України з прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин» (12.05.2016, м Київ). Участь брав депутат обласної ради     Набієв О.Ш.;

- у міжнародній-науково-практичній конференції «Донецький юридичний інститут: 55 років на терені освіти та науки» (13.05.2016, м. Кривий Ріг). Брав участь депутат обласної ради Жовнер А.Б.;

- у Всеукраїнському бізнес-форумі «Разом відродимо Донбас», проведеному Асоціацією платників податків України (24.05.2016, м. Покровск). У бізнес-форумі брав участь депутат обласної ради Михайлов Д.Ю.;

- у нараді з загальних питань впровадження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передачі на архівне зберігання                            (29-30.05.2016, м. Костянтинівка). Брав участь заступник начальника управління з загальних питань Карімов О.В.;

- у Донбас-Медіа Форумі, присвяченому проблемам розвитку журналістики у кризових регіонах (10-11.06.2016, м. Маріуполь). Участь брали представники прес-служби обласної ради Малтабар О.В. та Дундарь В.В.;

- у семінарі для представників місцевих рад на тему: «Ефективність застосування сучасних засобів інформаційно-комунікаційних технологій в органах державної влади» (23.06.2016, м. Київ) брав участь заступник начальника управління з загальних питань Карімов О.В.;

- в міжнародній конференції «Модернізація житлово-комунального господарства - основа забезпечення належного рівня життя та стабільного розвитку громад. Опалювальний сезон 2016 - 2017. Проблеми, шляхи вирішення. (7 - 9 вересня 2016 року,    м. Київ) брав участь депутат обласної ради Сидоренко О.А.;

- у Міжнародній спеціалізованій виставці «MiningWorld Ukraine - 2016» (12 жовтня 2016 року, м. Київ) брав участь депутат обласної ради Набієв О.Ш.;

- у заходах з обговорення проекту Стратегії сталого розвитку України до 2030 року, розробленого Програмою розвитку ООН (27 жовтня 2016 року, м Харьков) брав участь депутат обласної ради Третьяков С.В.;

- у суспільній дискусії на тему «Децентралізація в дії. Перші результати, можливості та виклики» (19 жовтня 2016 року в м. Маріуполь) брали участь в.о. начальника управління організаційного забезпечення Кукла Ю.М. та заступник начальника управління організаційного забезпечення Павлів І.В.;

- в семінарі «Відкритість та прозорість місцевої влади, або як впровадити Європейські принципи управління в Україні» (22 - 23.11.2016, м. Краматорськ) брали участь начальник - головний бухгалтер управління фінансово-господарського забезпечення Волосатих О.А. та в.о. начальника управління організаційного забезпечення діяльності ради та її органів виконавчого апарату Кукла Ю.М.;

- у Національному форумі на тему: «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (22-23 листопада 2016 року, м. Київ) брав участь депутат обласної ради Третьяков С.В.

 

Взаємодія з Верховною Радою України, центральними органами виконавчої влади

 

У 2016 році продовжувалася взаємодія обласної ради з Верховною Радою України.

У січні була підготовлена та направлена оновлена інформація про результати виборів депутатів міських (міст районного значення) рад, які були обрані на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2015 року та на повторних місцевих виборах 27 грудня 2015 року.

Були узагальнені та направлені до Апарату Верховної Ради України відомості про персональний склад місцевих рад всіх рівнів Донецької області, обраних на виборах               25 жовтня 2015 року, для поновлення електронного довідника, розміщеного на веб-сайті Верховної Ради України.

Проведено роботу із збору та направленню документів до Верховної Ради України для виготовлення посвідчень новообраних міських голів, голів районних рад.

Передана інформація про результати позачергових місцевих виборів - Сартанського селищного голови (Маріупольська міська рада), Новотроїцького сільського голови Покровського району, які відбулися 26 червня 2016 року, Добропільського сільського голови Добропільського району, які відбулися 4 грудня 2016 року.

Узагальнено та направлено інформацію про адміністративно-територіальний устрій Донецької області (вих. від 22.02.2016 № 2к22-0036).

У березні 2016 року було підготовлено паспорт Донецької області і перелік актуальних проблем соціально-економічного розвитку Донецької області станом на 1 січня 2016 року.

Також були зібрані і направлені до Верховної Ради України копії рішень про перейменування місцевих рад для опублікування в Відомостях Верховної Ради України (вих. від 14.06.2016 № 5к0106-26, від 22.07.2016 № 0217-22, від 14.12.2016 № 0312-22).

 

 

Проводилася робота з моніторингу новоприйнятих законів, постанов Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, зареєстрованих у Верховній Раді України.

З метою удосконалення законодавства в сфері місцевого самоврядування,                           з урахуванням пропозицій міських і районних рад, підготовлено та направлено пропозиції:

- до Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування до законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності військово-цивільних адміністрацій, реєстр. № 3177 від 24.09.2015 (вих. від 14.01.2016 № 0004-22);

- до проекту Постанови Верховної Ради України «Про призначення чергових виборів депутатів окремих районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів» (реєстр. № 3780 від 18.01.2016) в частині призначення виборів депутатів Донецької обласної ради на 24 квітня 2016 року (вих. від 22.01.2016 № 0015-22);

- народним депутатам України до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності військово-цивільних адміністрацій, реєстр.               № 3177д от 24.12.2015 (вих. від 09.02.2016 №0033-27);

- до Міністерства соціальної політики України до проекту Закону України                   «Про колективні договори та колективні угоди» (вих. від 15.02.2016 № к24-0018);

-   до комітетів Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, з питань національної безпеки та оборони до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» в частині повноважень з управління комунальною власністю (вих. від 25.02.2016 № 0046-22, № 0047-22);

- до Верховної Ради України щодо законодавчого врегулювання питання подальшого функціонування обласної ради (вих. від 18.03.2016 №0065-22, від 03.10.2016 № 0270-22);

- народному депутату України Бойку Ю.А. до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» в частині управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що знаходиться в управлінні обласної ради (вих. від 02.03.2016         № 0054-27);

- народному депутату України Таруті С.О. з поясненнями до законопроекту № 3214 від 02.10.2015 «Про внесення змін до Закону України «Про місцеві вибори» (направлено 15.03.2016);

           - до Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування щодо роз'яснення процедури перейменування міських, районних, сільських та селищних рад у зв'язку з перейменуванням населених пунктів (вих. від 15.04.2016 № 0083-22, від 01.07.2016 № 0200-22);

- до Комітетів Верховної Ради України з питань економічної політики, з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та з питань національної безпеки та оборони з питання застосування норм Законів України                   «Про оренду державного та комунального майна», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про військово-цивільні адміністрації» в частині управління об'єктами комунальної власності (вих. від 22.04.2016 № 0087-22, від 22.04.2016 № 0088-22, від 22.04.2016 № 0086-22);

- до Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, народним депутатам України Таруті С.О.,          Білому О.П. щодо подальшої роботи Донецької обласної ради та її виконавчого апарату (вих. від 03.10.2016 № 0269-22, № 0268-27, № 0267-27);

- народним депутатам України Федоруку М.Т., Дехтярчуку А.В. за законопроектом «Про внесення змін до статті 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо окремих питань здійснення керівництва виконавчими апаратами обласних та районних рад у Донецькій та Луганській областях» реєстр. №3381 (вих. від 02.11.2016            № 0285-27, №-286-27).

Було підготовлено інформацію управлінню по зв'язках з місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України:

- у зв'язку зі святкуванням 25-річного ювілею Маріупольського державного університету;

- до святкування 5 липня 2016 року другої річниці визволення міст Слов'янська та Краматорська.

 

Взаємодія з Українською Асоціацією районних та обласних рад

 

28 - 29 березня 2016 року представники виконавчого апарату Гончарова М.Ю.,    Кукла Ю.М. брали участь у семінарі-тренінгу з питань нормотворчої діяльності органів місцевого самоврядування, управління об'єктами спільної власності територіальних громад та ін., який був проведений Українською асоціацією районних та обласних рад (далі Асоціація) у м. Дніпропетровську.

 

У березні 2016 року представники виконавчого апарату Гончарова М.Ю.,       Колесник Г.І. брали участь у вебінарі на тему «Питання складання, подання та оприлюднення декларацій за 2015 рік», проведеному Асоціацією.

 

04 квітня 2016 року відбулись загальні збори уповноважених представників - членів Асоціації, в якому взяли участь голови районних рад - членів асоціації: Мороз Ф.І., голова Олександрівської районної ради, Лубинець В.Д., голова Волноваської районної ради, Митько В.М., голова Володарської районної ради, Євтушенко Л.А., голова Ясинуватської районної ради та представники обласної ради. За підсумками загальних зборів до складу Правління Асоціації для представлення інтересів районних рад Донецької області делегований Митько В.М., голова Володарської районної ради.

13 травня 2016 року в м.Києві Асоціацією проведено засідання круглого столу на тему «Про удосконалення механізму отримання коштів місцевими бюджетами за рахунок Державного фонду регіонального розвитку», в якому брав участь депутат Третьяков С.В.

28 липня 2016 року в Покровській районній раді Асоціацією проведено семінар на тему: «Запобігання корупційних дій в органах місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства України». Від виконавчого апарату обласної ради в семінарі брав участь в.о. начальника управління організаційного забезпечення діяльності ради та її органів виконавчого апарату Кукла Ю.М.

29 листопада 2016 року в м Києві Українська асоціація районних та обласних рад провела круглий стіл для обласних рад на тему: «Формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації», в якому взяла участь керуючий справами виконавчого апарату обласної ради Гончарова М.Ю.

Спільно з міськими та районними радами відпрацьовані та направлені в Асоціацію пропозиції до наступних законопроектів і нормативно-правових актів:

            - до переліку пріоритетних проектних пропозицій зі створення сучасних об'єктів інфраструктури та забезпечення умов для розвитку підприємництва в області (вих. від 27.01.2016 № к32-0020);

-  до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень районних рад» (вих. від 12.02.2016 № 3к32-0049);

- до законопроекту «Про засади та порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою України» (вих. від 02.02.2016 № к32-0042);

- до плану-графіку заходів з питань реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади (вих. від 10.03.2016 № 2к32-0085);

- до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного положення про центр соціальної підтримки дітей та сімей» (вих. від 25.05.2016                           № 4к32-0183);

- до законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо обов'язкового харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів)» реєстр. № 4682 від 17.05.2016 (вих. від 14.06.2016 № 2к32-0211).

- до законопроекту «Про публічні консультації» (вих. від 01.08.2016 № 3к32-0293);

- до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України« Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» щодо передачі професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів з державної у комунальну власність» (вих. від 04.08.2016 № к32-0320);

- до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про витрати на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій» (вих. від 28.10.2016 № к32-0426);

- до проектів Законів України «Про громадські слухання», «Про місцеві ініціативи», «Про громадський контроль» (вих. від 03.11.2016 № 2к32-415);

- до проекту Закону України «Про професійну освіту» реєстр. №5160-1 (вих. від 03.11.2016 № 2к32-0416).

 

Взаємодія з міськими та районними радами

 

Протягом 2016 року продовжилася взаємодія з міськими та районними радами області.

Щомісяця проводився збір інформації про графіки сесій міських та районних рад.

Здійснювався збір відомостей про кадрові зміни в органах місцевого самоврядування, про проведення на території області позачергових виборів.

Виконавчим апаратом обласної ради проводився моніторинг реалізації на території області Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад». Підготовлена узагальнена інформація про хід добровільного об'єднання громад області.

 

У травні - червні 2016 року були проведені он-лайн наради з Артемівською, Великоновосілківською, Волноваською, Володарською, Добропільською, Красноармійською, Першотравневою, Слов'янською районними радами на яких розглянуті проблемні питання в діяльності органів місцевого самоврядування, а також хід добровільного об'єднання територіальних громад, питання соціального забезпечення тимчасово переміщених осіб та ін.

Виконавчим апаратом обласної ради була узагальнена інформація про досвід функціонування Лиманської міської, Черкаської селищної та Октябрьської сільської об'єднаних територіальних громад. Узагальнена інформація була направлена міським та районним радам, депутатам обласної ради для врахування та використання в роботі.

Були підготовлені та направлені звернення до міських та районних рад з наступних питань:

- роз'яснення Комітету ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування щодо виконання повноважень органами місцевого самоврядування, в яких не проводилися чергові вибори (вих. від 14.01.2016 № 3к0293-22);

-  про постанову Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1044 щодо деяких питань оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад (вих. від 14.01.2016 № к24-0495);

- про постанову Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року № 1123 «Про внесення змін до Положення про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України» (вих. від 15.01.2015 № к24-0004);

- про фінансову підтримку ветеранських організацій у 2016 році за рахунок місцевих бюджетів (вих. від 15.01.2016 № к32-0002);

-  реалізації законодавства України про дотримання прав та свобод тимчасово переміщених осіб (вих. від 21.01.2016 № 0013-26);

- про розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 18-р щодо змін в додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523 «Деякі питання надання адміністративних послуг органами виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» (вих. від 02.02.2016 № к24-0030);

- про діяльність об'єднаних територіальних громад, на звернення Міністерства соціальної політики України (вих. від 19.02.2016 № 24-0044, вих. від 19.02.2016                         № 2к24-0444, вих. від 19.02.2016 № 3к24-0444);

- про план заходів, присвячених 30-й річниці Чорнобильської катастрофи (вих. від 19.02.2016 № к24-0057);

- про особливості реалізації Закону України «Про засади запобігання та запобігання корупції» (вих. від 01.04.2016 № к24-0132);

- про включення до програм економічного та соціального розвитку територій спільних заходів, спрямованих на забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян територіальними органами Національної поліції України (вих. від 18.04.2016 № к24-0148);

- про проведення щорічного Всеукраїнського місячника Червоного Хреста, присвяченому соціальної підтримки незахищених верств населення (вих. від 18.04.2016        № к32-0116);

- про проведення заходів, пов'язаних із соціальним захистом учасників антитерористичної операції (вих. від 18.04.2016 № 22-0149);

- про здійснення заходів щодо забезпечення безпеки населення на водних об'єктах в місцях масового відпочинку (вих. від 31.05.2016 № 0115-26);

- за результатами круглого столу на тему: «Про удосконалення механізму отримання коштів місцевими бюджетами за рахунок державного фонду регіонального розвитку» (вих. від 10.06.2016 № к32-0210);

- про передачу повноважень в сфері державної реєстрації від органів юстиції органам місцевого самоврядування та райдержадміністраціям Донецької області (вих. від 22.01.2016 № к29-0013);

- про організацію роботи щодо оприлюднення інформації у формі відкритих даних (вих. від 09.06.2016 № 0125-16);

- про організацію виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» (вих. від 01.02.2016           № 0025-26);

- про стажування посадових осіб сільських, селищних рад по оформленню спадкових справ (вих. від 09.02.2016 № к29-0048);

- про участь в конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування» в 2016 році (вих. від 14.07.2016 № 0203-26);

- про рішення Комітету ВРУ з питань охорони здоров'я на тему: «Про рекомендації слухань у Комітеті ВРУ з питань охорони здоров'я на тему: «Сімейна медицина - шанс на здоров'я та значне зменшення особистих витрат на лікування» (вих. від 15.07.2016                    № к22-0262);

- про проведення в Донецькій області заходів до 25 річниці Міжнародного дня людей похилого віку (вих. від 02.08.2016 № к32-0282, від № 2 к32-0282);

- про роз'ясненнях Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства про створення та діяльність об'єднаних територіальних громад (вих. від 09.09.2016 № 0248-26);

- про розвиток фізичної культури та спорту в об'єднаних громадах відповідно до рекомендацій Міністерства молоді та спорту України (вих. від 26.09.2016 № к24-0374);

- про роз'яснення комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування про порядок перейменування місцевих рад у зв'язку з приведенням їх назв відповідно до вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборона пропаганди їх символіки» (вих. від 10.11.2016 № к22-0436);

- про проведення 5 грудня 2016 року Міжнародного дня волонтера (вих. від 21.11.2016 № к32-0466);

- про Постанову Верховної Ради України «Про звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України та до органів місцевого самоврядування щодо здійснення контролю за станом правопорядку в державі та у відповідних територіальних громадах» (вих. від 12.12.2016 № к1-0496);

- роз'яснення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України про діяльність районних рад в процесі децентралізації влади України в разі збігу всій території району з територією однієї добровільно об'єднаної громади (вих. від 13.12.2016 № 0311-26);

- про відзначення в березні 2017 року 30-річчя Організації ветеранів України та наданні фінансової підтримки місцевим ветеранським організаціям (вих. від 13.12.2016         № 2к32-0444);

- про участь в Міжнародному музичному конкурсі та фестивалі дитячої та молодіжної творчості, який відбудеться в січні 2017 року за участю Асоціації районних та обласних рад (вих. від 15.12.2016 № к32-0513).

 

Щомісяця готувався бюлетень «Нове в законодавстві», який направлявся до районних рад для використання в роботі.

Протягом року співробітники виконавчого апарату надавали консультативну, правову допомогу місцевим радам з питань реалізації їх повноважень.

Також були організовані робочі поїздки в.о. начальника управління організаційного забезпечення діяльності ради та її органів Кукли Ю.М. до Нікольської (18 жовтня) та Мангушської (11 листопада) районних рад.

26 грудня 2016 року була проведена он-лайн нарада з Великоновосілківською районною радою з питання об'єднання територіальних громад та інших поточних питань.

 

Питання управління майном спільної власності

 

Враховуючи, що відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» в даний час управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що знаходиться в управлінні Донецької обласної ради, здійснюється Донецькою обласною військово-цивільною адміністрацією, управління з питань майна комунальної власності виконавчого апарату здійснювало в межах повноважень взаємодію зі структурними підрозділами Донецької облдержадміністрації з цих питань.

 

З метою забезпечення достовірного обліку об'єктів спільної власності, підготовлено звернення до Донецької облдержадміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації про приведення у відповідність до Переліку об'єктів спільної власності територіальних громад, які перебувають в управлінні обласної ради та внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11.04.2016 № 278 (вих. від 13.05.2016 № 0101-28).

Також підготовлено запит до Донецької облдержадміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації про надання інформації про виконання делегованих повноважень з управління об'єктами спільної власності (вих. від 01.02.2016 № 0026-28).

 

У зв'язку із законодавчою неврегульованістю в частині забезпечення повноважень місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в умовах проведення антитерористичної операції на території Донецької області підготовлено та направлено звернення до Комітетів Верховної Ради України з питань економічної політики, з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та з питань національної безпеки і оборони щодо застосування норм Законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про військово-цивільні адміністрації» в частині управління об'єктами комунальної власності (вих. від 22.04.2016 № 0087-22, від 22.04.2016 № 0088-22, від 22.04.2016 № 0086-22).

 

Надавалися консультації структурним підрозділам обласної військово-цивільної адміністрації, комунальним підприємствам спільної власності з питань продовження контрактів з керівниками комунальних підприємств, про передачу майна спільної власності з державної у комунальну власність, тощо.

 

Робота з документами

 

З метою реалізації повноважень підготовлено 357 розпоряджень голови обласної ради, в тому числі:

            - від 15.02.2016 № 7р «Про організацію роботи виконавчого апарату Донецької обласної ради»;

- від 01.03.2016 № 12р «Про затвердження Положення про посвідчення посадової особи виконавчого апарату обласної ради»;

- від 12.03.2016 № 17лс «Про затвердження штатного розкладу виконавчого апарату обласної ради на 2016 рік»;

- від 12.04.2016 № 16р «Про затвердження порядку розгляду звернень громадян в Донецькій обласній раді»;

- від 19.04.2016 № 21р «Про відкриття навігації в прибережних водах Азовського моря Донецької області та водоймах Донецької області»;

- від 23.05.2016 № 26р «Про експертну комісію виконавчого апарату обласної ради»;

- від 01.08.2016 № 50р «Про затвердження Інструкції з діловодства в Донецькій обласній раді та її виконавчому апараті»;

- від 01.08.2016 № 53р «Про внесення змін до розпорядження голови обласної ради від 10 липня 2015 року № 41р «Про доступ до публічної інформації в Донецькій обласній раді»;

- від 01.08.2016 № 54р «Про внесення змін до розпорядження голови обласної ради від 01 липня 2015 року № 35р «Про офіційний веб-сайт Донецької обласної ради»;

- від 13.10.2016 № 75р «Про закриття навігації в прибережних водах Азовського моря Донецької області та водоймах Донецької області»;

- від 15.11.2016 № 55лс «Про затвердження Порядку проведення конкурсу та іспиту на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті обласної ради»;

- від 09.12.2016 № 89р «Про передачу подарунків, отриманих посадовими особами Донецької обласної ради під час проведення офіційних заходів»;

- про нагородження відзнаками Донецької обласної ради;

- з питань кадрової роботи;

- про відпустки.

За звітний період виконавчим апаратом обласної ради зареєстровано та оформлено в установленому порядку 1595 службових листів (в т.ч. 620 - вхідних документів (29 - від Верховної Ради України та комітетів Верховної Ради України, 50 - від Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади, 73 - від рад усіх рівнів; 29 - від територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та інші), 336 - вихідних документів та 639 відповідей).

 

В рамках реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації» відповідно до Порядку доступу до публічної інформації, затвердженого розпорядженням голови обласної ради, здійснюються обробка, систематизація, аналіз та контроль запитів про отримання публічної інформації.

У 2016 році до Донецької обласної ради надійшло 36 інформаційних запитів, в тому числі від громадян - 12 запитів, від громадських організацій - 10 запитів, від юридичних осіб - 14 запитів. Всі інформаційні запити розглянуто у встановлені терміни, в тому числі, по 16 запитам надана запитувана інформація, 11 запитів направлено за належністю, по 9 запитам надані роз'яснення.

Регулярно готувалася інформація про службові листи і звернення громадян, які перебувають на контролі в обласній раді.

Підготовлено звіт про роботу зі зверненнями громадян, що надійшли до обласної ради у 2015 році.

Підготовлено до прошивки і прошиті в друкарні розпорядження голови обласної ради, протоколи постійних комісій обласної ради та інші документи обласної ради (постійного терміну зберігання) за 2015 рік.

Підготовлена номенклатура справ обласної ради на 2016 рік та план роботи експертної комісії виконавчого апарату обласної ради на 2016 рік, які розглянуті і схвалені на засіданні експертної комісії обласної ради 24.05.2016, та затверджені експертно-перевірочної комісією державного архіву Донецької області 29.06.2016.

Підготовлено зведені описи справ постійного зберігання, з кадрових питань (особового складу), тривалого (понад 10 років) зберігання та тимчасового зберігання виконавчого апарату обласної ради за 2014-2015 роки.

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, що підлягають оприлюдненню в формі відкритих даних» підготовлені:

- перелік наборів даних Донецької обласної ради, які підлягають оприлюдненню в формі відкритих даних;

- реєстр наборів відкритих даних Донецької обласної ради з гіперпосиланнями на сторінки наборів даних;

    - здійснено реєстрацію Донецької обласної ради на «Єдиному державному веб-порталі відкритих даних» і виставлено відповідну інформацію на вищевказаному веб-порталі та на офіційному веб-сайті Донецької обласної ради (проведена робота відображена в доповідній записці від 10.08.2016 № 49-0333).

 

Правове забезпечення

 

У 2016 році Донецька обласна рада брала участь в розгляді 23 судових справ.

В адміністративному провадженні розглянуто 2 справи:

1) позов ТОВ «Голден Клей» про визнання протиправним та скасування рішення Донецької обласної ради від 26.09.2012 № 6/15-358 «Про погодження клопотання про надання надр у користування ПАТ «Дружківське рудоуправління».

За результатами розгляду справи у Донецькому окружному адміністративному суді, Донецькому апеляційному адміністративному суді та Вищому адміністративному суді України позивачеві відмовлено в задоволенні позовних вимог у повному обсязі, рішення обласної ради залишено в силі.

2) позов приватної компанії «Міраміліс ЛТД» до Донецької обласної ради та Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, третя особа без самостійних вимог - ТОВ «Амстор трейд» з питання визнання протиправним та скасування реєстраційної дії. На даний момент судом припинено розгляд справи.

 

У господарському проваджені розглянуто 3 справи:

1) позов Донецької обласної ради до УДППЗ «Укрпошта» про стягнення виплаченого авансу. За результатами розгляду справи Господарським судом м.Києва, Київським апеляційним господарським судом та Вищим господарським судом України позовні вимоги обласної ради задоволені в повному обсязі.

2) позови органів прокуратури в інтересах держави в особі Донецької обласної ради до ТОВ «Авіакомпанія «Південні авіалінії» з питання відшкодування збитків в сумі 57214,14 грн. та ТОВ «ЄВРОМІНЕРАЛ» з питання відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва в сумі 64138,77 грн.

Справи розглядалися в господарських судах Донецької та Одеської областей.

У цивільному провадженні судами Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей першої та апеляційної інстанцій розглянуто 18 позовів громадян до Донецької обласної ради з питань встановлення факту постійного проживання зі спадкодавцем на час відкриття спадщини, встановлення додаткового строку на прийняття спадщини, а також визнання права власності на спадщину.

 

Кадрова робота

 

Підготовлено звіт з питань кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради відповідно до форми державної звітності (Ф.№ 9-ДС).

У січні проведена щорічна оцінка виконання посадовими особами виконавчого апарату покладених на них завдань та обов'язків у 2015 році. За результатами оцінки підготовлено розпорядження голови обласної ради від 02.02.2016 № 7лс.

Проведена робота по декларуванню доходів посадових осіб виконавчого апарату та депутатів обласної ради за 2015 рік. Копії декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік співробітників виконавчого апарату Донецької обласної ради, а також копії декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік депутатів (пенсіонери, безробітні, які тимчасово не працюють) Донецької обласної ради направлені до Державної фіскальної служби України.

Проведена робота по організації заходів щодо виконання Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 (зі змінами) та Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р (із змінами).

Підготовлено розпорядження голови обласної ради від 03.06.2016 № 31р «Про початок проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади». Вищезазначена інформація розміщена в розділі «Очищення влади» на офіційному веб-сайті Донецької обласної ради.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», не застосовуються до всіх 24 співробітників виконавчого апарату обласної ради, які пройшли перевірку.

Надано практичну допомогу органам місцевого самоврядування області з питань кадрової роботи, нагородження відзнаками обласної ради.

Проведена робота з інформування органів місцевого самоврядування області щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Співробітники управління організаційного забезпечення діяльності ради та її органів виконавчого апарату Карімова К.В., Павлів І.В., Северина О.А. пройшли навчання на е-курсі «Управління проектами місцевого розвитку - 6», організованому швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO, з отриманням сертифікатів про успішне закінчення е-курсу.

 

Фінансово-матеріальне забезпечення

 

Протягом 2016 року працівниками управління фінансово-матеріального забезпечення проведені наступні заходи:

- забезпечення фінансового контролю за наявністю і рухом майна, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до норм, нормативів і кошторисів, затверджених в установленому порядку;

-   оформлення особових рахунків співробітників обласної ради;

- підготовка і здача річної фінансової та бюджетної звітності за 2015 рік за Донецьку обласну раду (установа);

- підготовка і здача щомісячної та квартальної фінансової звітності за 1, 2, 3, 4 квартали 2016 року по Донецькій обласній раді (установа);

-  підготовка і здача податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями;

- підготовка і здача щомісячних звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України;

- підготовка і здача щоквартальних податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, сум утриманого з них податку.

Підготовлено електронний реєстр договорів для публікації інформації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про набори даних, що підлягають оприлюдненню в формі відкритих даних» на національному порталі відкритих даних Data.gov.ua та E-data.

Здійснено реєстрацію реєстру закупівель на 2016 рік на сайті «Закупівлі.prom.ua» відповідно до Закону України «Про державні закупівлі».

Проводилась робота постійно діючої комісії з інвентаризації активів і зобов'язань обласної ради. Здійснено інвентаризацію активів і зобов'язань обласної ради станом на 30 грудня 2016 року.

У 2016 році проводилася робота з аналізу та виплати коштів депонованої матеріальної допомоги. Було встановлено взаємозв'язок з громадянами, які виїжджали з районів проведення антитерористичної операції в 2014 році та не отримали перераховану їм матеріальну допомогу, зібрані заяви громадян із зазначенням адреси пересилання грошових коштів з депонентського рахунку обласної ради.

Підготовлено розпорядження голови обласної ради від 02.09.2016 № 62р і від 12.10.2016 № 74р «Про перерахування депонованої матеріальної допомоги громадянам».

 

Висвітлення діяльності обласної ради та виконавчого апарату

Діяльність обласної ради та виконавчого апарату висвітлювалася на офіційному веб-сайті Донецької обласної ради.

Систематично розміщувалася інформація про дату проведення сесій міських та районних рад Донецької області, повідомлення за підсумками сесій.

По мірі необхідності оновлювалася інформація про міські та районні ради області, в тому числі в зв'язку з перейменуванням населених пунктів і місцевих рад.

Висвітлювалась участь депутатів обласної ради і співробітників виконавчого апарату в заходах, що проводилися органами місцевого самоврядування, державної влади, інформація про соціально-економічну ситуацію області та про поточну діяльність виконавчого апарату.

Всього за звітний період на офіційному веб-сайті обласної ради було підготовлено і розміщено 311 інформаційних повідомлень, які також були продубльовані в соціальних мережах facebook, twitter, vk з посиланням на офіційний веб-сайт обласної ради. Інформаційні повідомлення розсилалися по базах даних ЗМІ.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» здійснювалось розміщення необхідних інформаційних документів.

З метою реалізації Закону України «Про очищення влади», на сайті запроваджено в роботу розділ «Очищення влади».

Проводився моніторинг ЗМІ на предмет згадки в них про діяльність Донецької обласної ради. У 2016 році в ЗМІ Донецька обласна рада згадувалася 248 раз.

Фахівці управління по забезпеченню діяльності керівництва Донецької обласної ради проводили організацію робочих нарад, здійснювали фотосесії проведених заходів, всього проведено 22 фотозйомки.

 

 

Дата оновлення інформації: 08.02.2017 р.